Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Emotional and Social Aspects of Learning
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7044.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7044.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)