Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel

Õppeaine nimetus inglise keeles: Prevention and Counselling in Case of Behavioural Difficulties
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7049.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7049.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)