Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 20 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 6       Mart Laanpere  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Mart Laanpere  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Mart Laanpere  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4   4     Inga Petuhhov  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4     4   Mikhail Fiadotau en
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 4       Andrus Rinde  
IFI7217.DT Informaatika alused 4     4   Peeter Normak  
 
Valikmoodul: Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 4       Madis Lepik  
MLM7108.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 6     6   Jüri Kurvits  
MLM7208.DT Haridustehnoloogia matemaatikaõppes 4   4     Jüri Kurvits  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 3        
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3   3      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4       4 Jüri Kurvits  
 
Valikmoodul: Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7235.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe 6 6       Hans Põldoja  
IFI7236.DT Õppedisain ja digiõppevara 6   6     Jörgen Ivar Sikk  
IFI7237.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 6 6       Kairit Tammets  
IFI7240.DT Disaini- ja arenduslabor 6     6   Vladimir Tomberg  
 
Valikmoodul: Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I 3     3    
KUT7229.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika II 3       3  
KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad 4       4  
KUT7248.LT Puitmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4 4        
KUT7249.LT Metallmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4   4      
KUT7250.LT Elektroonika ja robootika alused 3       3  
KUT7251.LT Joonestamise alused 3 3        
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
KAT7052.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 6        
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6   6      
KAT7054.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 6        
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6   6      
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6     6    
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6     6    
IFI7232.DT Partnerlusel põhineva STEAM-õppe kavandamine 6     6   Kadri Mettis  
IFI7233.DT Haridustehnoloogia ja digipädevus 6 6       Linda Helene Sillat  
IFI7234.DT Õpianalüütika: andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6     6   Kaire Kollom  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6     6    
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6     6    
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6 6        
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6     6    
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6   6      
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6   6      
KUM7138.FK Hääl õpetaja töös 6     6    
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6     6    
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7231.DT Põhipraktika II 6       6 Mart Laanpere  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 6       Kristin Parve  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6   6     Kristin Parve  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6     6   Linda Helene Sillat  
KUT7223.LT Põhipraktika I 6     6    
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6     6   Annika Volt  
 
Vabaained  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 18 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIOM/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIOM/24.DT