Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Risk and Crisis Communication Theories
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KOI7001.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KOI7001.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused