Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Risk and Crisis Communication Theories
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KOI7001.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KOI7001.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine  
IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/20.DT Infotehnoloogia juhtimine  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine