Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KUT7223.LT Põhipraktika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Teaching Practice I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KUT7223.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KUT7223.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja