Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactics of Craft and Technology Education I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KUT7228.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KUT7228.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja