Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Annika Volt
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6102.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6102.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Annika Volt