Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6193.DT Elementaarmatemaatika III

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics III
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Annika Volt
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6193.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6193.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/23 Matemaatika (kõrvaleriala) Jüri Kurvits  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/24 Matemaatika (kõrvaleriala) Jüri Kurvits