Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6194.DT Lineaaralgebra algkursus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Linear Algebra
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alar Leibak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6194.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6194.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/23 Matemaatika (kõrvaleriala) Tatjana Tamberg  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/24 Matemaatika (kõrvaleriala) Tatjana Tamberg