Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software for Mathematics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6211.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6211.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tõnu Tõnso