Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6301.DT Optimeerimine majanduses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Optimization in Economics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jorge Eduardo Macias Diaz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6301.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6301.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en

Sügis 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en