Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6301.DT Optimeerimine majanduses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Optimization in Economics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jorge Eduardo Macias Diaz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6301.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6301.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Alar Leibak  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Alar Leibak