Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Spreadsheets and Programming
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6308.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6308.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser en

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser en

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser