Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Analysis IV
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6504.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6504.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser  

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs