Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Probability
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6506.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6506.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tõnu Tõnso  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs