Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7208.DT Haridustehnoloogia matemaatikaõppes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology in Teaching Mathematics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7208.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7208.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits