Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Heuristics in School Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7405.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7405.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik