Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Heuristics in School Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7405.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7405.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Tiiu Kaljas  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Tiiu Kaljas  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
  1 rühm    

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
  1 rühm    

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
  1 rühm