Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7407.DT Valikseminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Seminar II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7407.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7407.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  

Kevad 2027

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Mart Laanpere