Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast

Õppeaine nimetus inglise keeles: Overview of Algebra and Geometry
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alar Leibak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7408.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7408.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
  1 rühm