Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast

Õppeaine nimetus inglise keeles: Overview of Algebra and Geometry
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alar Leibak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7408.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7408.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
  1 rühm    

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Alar Leibak  
  1 rühm