Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7413.DT Funktsiooniõpetus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Study of Function
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7413.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7413.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Andi Kivinukk  
MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Andi Kivinukk  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Andi Kivinukk  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Andi Kivinukk