Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes

Õppeaine nimetus inglise keeles: The Cognitive Empathy in Relationships
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/PSP7099.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/PSP7099.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja