Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Trends in Technology-Enhanced Learning and Knowledge Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Jesus Rodriguez Triana
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI8006.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI8006.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Maria Jesus Rodriguez Triana en

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Maria Jesus Rodriguez Triana en
IFITD/20.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Maria Jesus Rodriguez Triana en
  1 rühm