Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Jesus Rodriguez Triana

Profiilid: ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4 IFITD/23.DT     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.