Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7183.DT Õpimängude uurimine ja arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research and Design of Educational Games
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7183.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7183.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en