Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of the Security and Privacy
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Birgy Lorenz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7204.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7204.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Birgy Lorenz  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Birgy Lorenz  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Birgy Lorenz  
KAKLI/17.HR Klassiõpetaja Birgy Lorenz  
KAKLI/18.HR Klassiõpetaja Birgy Lorenz  
KUIKB/16.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Birgy Lorenz  
KUIKB/17.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Birgy Lorenz  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Birgy Lorenz  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Birgy Lorenz  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja Birgy Lorenz  
KUIKB/18.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Birgy Lorenz  
  1 rühm