Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 6        
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained 20 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 4       Mart Laanpere  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4   4     Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 4       Hans Põldoja  
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4   4     Kai Pata  
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4 4       Kai Pata en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4   4     Andrus Rinde  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 4       Birgy Lorenz  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 4       Andrus Rinde  
IFI7210.DT Õpianalüütika 4     4   Kairit Tammets  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4     4   Vladimir Tomberg  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4   4     Inga Petuhhov  
 
Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained 16 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Külli Kori  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4     4   Kadri Mettis  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Hans Põldoja  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Kairit Tammets  
 
Valikmoodul: Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 4       Eero Johannes  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4     4   Mart Laanpere  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4   4     Kai Pata  
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4     4   Ilja Šmorgun en
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4   4     Tanel Toova  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 4       Sirje Virkus  
 
Valikmoodul: Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4     4   Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4     4   Anni Hô en
IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine 4 4       Martin Sillaots en
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4 4       Mikhail Fiadotau en
IFI7348.DT Õppemängu disain 4   4     Peadar Charles Callaghan en
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Linda Helene Sillat  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6     6   Linda Helene Sillat  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFHTM/20.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFHTM/20.DT