Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7323.DT Mängutööstus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Game Industry
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7323.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7323.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Brandon Marsh  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Brandon Marsh