Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7327.DT Õpimängu praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Games Internship
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7327.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7327.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud Maria Khan en

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots