Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Driven Decision Making and Change Management in Organisations
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7403.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7403.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Sirje Virkus en

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Sirje Virkus en

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Sirje Virkus en
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine Sirje Virkus en
  1 rühm