Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Preserving Digital Information and Data
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6083.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6083.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/20.DT Infoteadus Kädi Riismaa