Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/21.DT Infoteadus

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Hans Põldoja  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6   6         Paula Joanna Sillat  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6        
 
Eriala valikained  
Valikained vähemalt 24 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9             Merle Laurits  
IFI6022.DT Digitaalne meedia 4         4   Andrus Rinde  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4     4       Darja Tokranova en
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3       3     Yulia Sion en
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3           Kalle Kivi  
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4     4       Aira Lepik  
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4     4       Elviine Uverskaja  
INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 4     4       Merle Laurits  
INT6085.DT Digitaalraamatukogu funktsioonid ja ressursid 4       4     Aira Lepik  
INT6086.DT Info- ja andmehaldus ning infoühiskonna teenused 4   4         Kädi Riismaa  
INT6087.DT Info-, andme- ja dokumendihalduse alused 6 6           Kädi Riismaa  
INT6088.DT Kirjastustegevuse alused 4   4         Aile Möldre  
INT6089.DT Äriinformatsioon: andmed ja allikad 4         4   Silvi Metsar  
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4         4   Sirje Virkus  
INT6091.DT Terviseinfokäitumine veebikeskkonnas 4       4     Marianne Paimre  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6   6          
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6   6          
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained 35 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3     3       Inga Petuhhov  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4   4         Jelena Vendelin  
INT6006.DT Indekseerimine ja sisu analüüs 6       6     Marianne Paimre  
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6     6       Aira Lepik en
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6     6       Silvi Metsar  
INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine 6   6         Aile Möldre  
INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid 4       4     Aira Lepik  
 
Infoteaduse teoreetilised alused  
Kohustuslikud ained 29 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 6           Sirje Virkus  
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6       6     Aile Möldre  
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4         4   Silvi Metsar  
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 4           Elviine Uverskaja  
INT6074.DT Informatsiooninduse arengulugu 4 4           Aile Möldre  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5         5   Sirje Virkus  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained 26 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
INT6011.DT Infoteenindus 4   4         Elviine Uverskaja  
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4 4           Aile Möldre  
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4       4     Elviine Uverskaja  
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6         6   Silvi Metsar  
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4       4     Kädi Riismaa  
INT6084.DT Organisatsiooni andmehaldus ja teabeprotsessid 4         4   Elviine Uverskaja  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
INT6059.DT Raamatukogutöö praktika 6           6 Merle Laurits  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/INITB/21.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/INITB/21.DT