Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Writing Scientific Article
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAD8057.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAD8057.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/21.DT Infoühiskonna tehnoloogiad en

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad en
IFITD/20.DT Infoühiskonna tehnoloogiad en