Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics III
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6103.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6103.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jüri Kurvits  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg