Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Anna Šeletski  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6   6         Paula Joanna Sillat  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6       6      
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained 90 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 4           Inga Petuhhov  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4         4   Maria Zeltser  
MLM6070.DT Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse 3 3           Anna Šeletski  
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 3           Annika Volt  
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3   3         Annika Volt  
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3       3     Jüri Kurvits  
MLM6206.DT Arvuteooria 4       4     Tatjana Tamberg  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4   4         Tõnu Tõnso  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4         4   Jorge Eduardo Macias Diaz en
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3 3           Tatjana Tamberg  
MLM6229.DT Diskreetne matemaatika II 3   3         Tatjana Tamberg  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4           4 Tõnu Tõnso  
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4     4       Mart Abel  
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3           3 Mart Abel  
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4 4           Anna Šeletski  
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4   4         Anna Šeletski  
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4     4       Maria Zeltser  
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4       4     Maria Zeltser  
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4     4       Tõnu Tõnso  
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3       3     Tõnu Tõnso  
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4 4           Tatjana Tamberg  
MLM6522.DT Algebra I 4   4         Alar Leibak  
MLM6523.DT Algebra II 4     4       Mart Abel  
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 3           Tõnu Tõnso  
MLM6525.DT Analüütiline geomeetria II 3   3         Mart Abel  
 
Valikmoodul: Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3     3       Inga Petuhhov  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4         4   Jaagup Kippar  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3         3   Kairi Osula  
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4     4       Jaagup Kippar  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6           6 Kairi Osula  
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4       4     Maria Zeltser en
 
Valikmoodul: Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6       6     Jorge Eduardo Macias Diaz en
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6         6   Jorge Eduardo Macias Diaz en
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4     4       Maria Zeltser  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4           4 Maria Zeltser  
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4       4     Maria Zeltser en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
MLM6412.DT Praktika 6           6 Maria Zeltser  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLMB/22.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLMB/22.DT