Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Analysis III
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6503.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6503.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Maria Zeltser