Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics in Mathematical Analysis
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7409.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7409.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Andi Kivinukk  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Andi Kivinukk  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  
  1 rühm    

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Anna Šeletski  
  1 rühm