Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja

Peaeriala: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained 32 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
MLM7117.DT Matemaatika ajalugu 4 4           Mart Abel  
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 4           Tõnu Tõnso  
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4         4   Madis Lepik  
MLM7406.DT Valikseminar I 3         3   Mart Laanpere  
MLM7407.DT Valikseminar II 3           3 Mart Laanpere  
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 5           Alar Leibak  
MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 5   5         Anna Šeletski  
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4         4   Kairi Osula  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6     6        
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6       6      
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6       6      
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6     6        
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6 6            
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6 6            
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6 6           Kadri Mettis  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 6            
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 6            
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6 6            
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6 6            
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6         6    
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6         6    
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6   6          
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6   6          
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3              
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6 6            
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 6            
 
Gümnaasiumi matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained 22 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 4           Madis Lepik  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3     3       Jüri Kurvits  
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3       3     Madis Lepik  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3     3       Jüri Kurvits  
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3       3     Madis Lepik  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3   3         Jüri Kurvits  
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3   3         Madis Lepik  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3     3        
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3       3      
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6         6   Annika Volt  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6           6 Annika Volt  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 18 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Peaerialad:
Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLMOM/21.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLMOM/21.DT