Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactics of Mathematics in Basic School
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7504.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7504.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAKLI/20.HR Klassiõpetaja Jüri Kurvits  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAKLI/17.HR Klassiõpetaja Jüri Kurvits  
KAKLI/18.HR Klassiõpetaja Jüri Kurvits  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja Jüri Kurvits  
KAKLI/19.HR Põhikooli matemaatikaõpetaja (kõrvaleriala) Jüri Kurvits  
  1 rühm