Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Guido Leibur

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7022.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 5
IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 6