Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia — Kevad 2019

Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 Kairit Tammets  
 
Kohustuslikud ained: 3 EAP
Valikained: 0 EAP