Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7066.DT Magistritöö seminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7066.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7066.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia Kairit Tammets  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine Peeter Normak  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/22.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon David Jose Ribeiro Lamas en

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad James Sunney Quaicoe en
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia Kairit Tammets  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere  
IFITM/22.DT Infotehnoloogia juhtimine Peeter Normak