Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/16.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2017

Üldained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6 Katrin Niglas  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8 Peeter Normak en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4 Viktor Kaptelinin en
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 4 EAP