Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2020

Üldained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6 Kai Pata en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 Katrin Niglas en
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4 Peeter Normak en
 
Kohustuslikud ained: 6 EAP
Valikained: 10 EAP