Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2024

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 Katrin Niglas en
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4 Martin Sillaots en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3 en
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 13 EAP