Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/23.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2024

Üldained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6 Kai Pata en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 Katrin Niglas en
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4 Martin Sillaots en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI8009.DT Teadusartikli kirjutamine 4 Nuno Correia en
 
Kohustuslikud ained: 6 EAP
Valikained: 14 EAP