Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja — Kevad 2025

Peaeriala: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6  
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6  
 
Gümnaasiumi matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3 Madis Lepik  
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3 Madis Lepik  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3  
 
Kohustuslikud ained: 21 EAP
Valikained: 0 EAP