Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Annika Volt

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: annika.volt@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/20.DT 9. klassi matemaatika lähtetaseme testi reliaablus ja valiidsus 30.05.2023 ETERA (kaasjuhendaja)